Spirited Away | SOAP2DAY

Spirited Away

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Title:Spirited Away
Release:Jul 20, 2001
Runtime:2h 5m
Genre:Animation, Family, Fantasy
Stars:Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Takashi Naito, Yasuko Sawaguchi, Tatsuya Gashûin, Ryunosuke Kamiki, Yumi Tamai, Yo Oizumi, Koba Hayashi, Tsunehiko Kamijô, Takehiko Ono, Bunta Sugawara, Shigeru Wakita, Shiro Saito, Michiko Yamamoto, Keiko Tsukamoto, Akio Nakamura, Shinji Tokumaru, Kaori Yamagata

Spirited Away Trailer

11,617 Users Online