Lev Yashin. The Dream Goalkeeper | SOAP2DAY

Lev Yashin. The Dream Goalkeeper

An ordinary working class boy, like all his peers, he played football day and night and dreamed of being a striker. But no matter which team he played for - in the yard, at the factory, or in the army - he was inevitably put in goal.

Title:Lev Yashin. The Dream Goalkeeper
Release:Nov 28, 2019
Runtime:2h 0m
Genre:Drama
Stars:Alexander Fokin, Yuliya Khlynina, Aleksey Guskov, Aleksei Kravchenko, Evgeniy Dyatlov, Vitaliy Khaev, Михаил Елисеев, Yan Tsapnik, Aleksandr Samoylenko, Vladimir Andreyev, Galina Belyaeva, Alexander Ermakov, Aleksandr Bukharov, Yuriy Galtsev, Boris Kamorzin, Boris Shcherbakov, Anastasiya Vedenskaya, Yaroslav Zhalnin, Evgeny Antropov, Andrey Leonov

Lev Yashin. The Dream Goalkeeper Trailer

Keywords: #biography #sports
11,617 Users Online